Características del idioma pivote

En una empresa con miras internacionales, es importante definir cuál será el idioma pivote, aquella lengua a partir de la cual se generarán las traducciones en diferentes lenguas. Suele coincidir con el idioma fuente; es decir la lengua en que se escribieron originalmente los contenidos, pero no siempre es así. Con el fin de facilitar las tareas de traducción, es aconsejable que el idioma pivote reúna cuatro característiscas.

Características del idioma pivote

Para profundizar en el tema:

4 responses... add one

Interessant! El dubte que em sorgeix, però, és com compaginar aquesta necessitat d’uns originals-pivot fàcils de traduir amb la necessitat de sonar naturals i no caure en un llenguatge massa “corporatiu” quan no toca (penso en comunicació amb segons quin perfil de client, per exemple). Com dius al final, la clau està en decidir què traduir, i afegiria que també com traduir-ho.

Hola, Anna,

Gràcies pel teu comentari. En traducció ja saps bé que no existeixen les fórmules matemàtiques. En determinats àmbits serà força fàcil aplicar la teoria dels originals-pivot, però en altres ja sabem que no. Per això també és clau saber quina és la intenció del text que s’ha de traduir i a quin públic es dirigeix.

Thanks very much for referring to my blog post in your article. Even though I am not fluent in Spanish, I was able to have it translated. I really like the infographic, too.

Leave a Reply

*